Facilitant que els veïns del Baix Llobregat es desempalleguin de les grans telecos.

Estatuts

Guifibaix SCCL

Associació Fem GuifiBaix

Els originals editables estan en format Markdown. Es poden regenerar amb programes com ara Pandoc.