Facilitant que els veïns del Baix Llobregat es desempalleguin de les grans telecos.

Connectivitat

Vols que saber si t'arriba la Guifi.net?

Connectivitat

Demana'ns una prova de connectivitat sense compromís.

Pressupostos

Vols saber que costaria posar Guifi.net al teu edifici o com a particular?

Pressupostos

Demana'ns un pressupost per la teva finca.

Dubtes

Vols aclarir dubtes o rebre més informació?

Dubtes

Fes-nos una consulta o demana una reunió amb nosaltres.

Fes-t'ho tu

Vols muntar-t'ho tu pel teu compte?

Fes-t'ho tu

Pregunta'ns la configuració que has de fer servir.
X

Demanar una prova de connectivitat

Canceŀla
X

Demanar pressupost per una instaŀlació

Canceŀla
X

Fer una consulta o demanar una reunió

Canceŀla
X

Demanar configuració per una instaŀlació independent

Canceŀla